Грешка
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Дипломна работа, 95 стандартни страници, съдържа таблици, формули, диаграми, има апарат
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Съдържание

Увод ......................................................................................................

Глава първа ..........................................................................................

1.1. Анализ на технологиите в образованието ..................................

1.2. Анализ на технологичното обучение от 5 до 8 клас – анализ на учебните програми ...................................................................................

1.3. Mетодология на изработване на учебен план и учебна програма за технологично обучение ............................................................

1.3.1. Методология за изработване на учебен план ..........................

1.3.2. Методология за изработване на учебна програма за технологично обучение от 5 до 8 клас .........................................................

Глава втора ..........................................................................................

2.1. Разработване на технология за обучение по “Информационни технологии” от V за VIII клас .......................................................................

2.2. Разработване на учебна програма за компютърно моделиране по технологично обучение от 5 до 8 клас ....................................................

2.2.1. Учебна програма по Домашна Техника и икономика за 5 клас ..................................................................................................................

2.2.2. Учебна програма по “Домашна техника и икономика” за VI клас ..................................................................................................................

2.2.3. Учебна програма по технологии за седми и осми клас .........

Глава трета ..........................................................................................

3.1. Организация на изследването ....................................................

2. Методика на изследването ............................................................

3. Анализ и оценка на резултатите ...................................................

Заключение ...........................................................................................

Литература ..........................................................................................

стр. 3

стр. 5

стр. 7

стр. 14

стр. 24

стр. 24

стр. 31

стр. 39

стр. 39

стр. 45

стр. 45

стр. 50

стр. 55

стр. 60

стр. 60

стр. 61

стр. 85

стр. 92

стр. 94

УВОД

В съвременното динамично общество владеенето и ползването на информационните и комуникационни технологии е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки човек, която е необходимо условие за неговата лична и професионална реализация и израстване.

Чрез прилагане на иновационни методи и подходи в обучението се модернизира цялостната образователна система, подобрява се качеството на образование, така че всички ученици да бъдат изцяло подготвени за информационното общество чрез постигане на компютърна и информационна грамотност. Разработват се нови стандарти за обучение, базирани на един дейностен модел на обучение на мястото на съществуващия репродуктивен модел. Развиват се уменията на учителите за използване на информационните и комуникационните технологии за преподаване и обучение. Тука се постига едно сътрудничество на Европейско ниво в разработването и обмена на иновационни програми, методологии и учебни материали, както и поделяне на добри практики. Изгражда се едно по-близо сътрудничество между всички заинтересовани страни – учители, професионални организации и институции, определящи информационните и комуникационните технологии, политиката в образованието на местно, регионално и международно ниво. Постига се едно осигуряване на качествена образователна система и опита на Европейската общност. Постига се увеличаване способността за изява и децентрализиране на управлението на образователния процес на локално ниво, увеличаване на институционалния и аналитичен капацитет на национално и локално ниво за целите на формулирането, планирането, оценката и анализа на политиката.

Но за съжаление, до момента липсват правни норми, регламентиращи въвеждането на информационни и комуникационни технологии в системата на средното образование.

На практика липсва интегриране на информационни и комуникационни технологии в обучението по общообразователни предмети.

В резултат на направения анализ и извършеното проучване на опита на други страни се дефинират следните основни приоритети:

- Изменение и актуализиране на нормативната уредба, касаеща информационните и комуникационните технологии в обучението.

- Компютъризация на българските училища и осигуряването на достъп до високоскоростен Интернет.

- Осигуряване на подходящ софтуер, съобразен с учебното съдържание.

- Осигуряване и реализация на ефикасна информационна система за управление на процеса на взимане на решения.

- Промени в учебното съдържание и организация на обучението.

- Подготовка на преподавателския състав за въвеждане и използване на информационните и комуникационните технологии в образованието.

Обект на изследването

Обектът на настоящото изследване е компютърната програма Solid Works при разработване на технология за обучение по модул “Компютърно моделиране” от 5 до 6 клас по технологично обучение.

Предмет на изследването

Предметът на настоящото изследване е учебното съдържание по технологично обучение за прилагане на компютърната програма Solid Works при учениците от V и VI клас.

Цел на изследването

Целта на настоящото изследване е да се провери подходяща ли е компютърната програма Solid Works за обучението на учениците от V и VI клас по “Домашна техника и икономика” в обобщена тема “Проектиране в дома”.

Задачи на изследването

Задачите на настоящото изследване са следните:

1. Да се проучи и анализира учебното съдържание от 5 – 8 клас.

2. Да се анализират технологиите в образованието, като са определени ролята и мястото на информационните технологии се разработи технология за обучение.

3. Да се проучи методологията за изработване на учебни програми и учебен план и разработване на учебна програма за “Компютърно моделиране”.

4. Да се разработи и апробира система от уроци за “Компютърно моделиране” чрез програмата Solid Works.

5. Да се направи анализ на получените резултати от изследването.

Хипотеза на изследването

Хипотезата на настоящото изследване е, че ако бъде разработена технология на обучението по “Компютърно моделиране” 5 – 6 клас по технологично обучение, то може да бъде внедрена компютърната програма Solid Works чрез подходящо учебно съдържание в обобщена тема “Проектиране в дома”.


ГЛАВА Първа

1.1. Анализ на технологиите в образованието

Повишеното внимание към технологизацията на образованието може да се обясни с нарастването на неговата роля за социално-икономическо развитие на обществото, от равнището и качеството на образованието зависи състоянието на цялото общество. Развитието на образованието способства за развитието на науката, което на свой ред осигурява разработка и внедряване на нови технологии. Целта на технологизацията на образованието е да повишава ефективността на педагогическия и андрагогическия процес, да гарантира постигането на запланираните образователни и възпитателни резултати.

Формирането и развитието на образователната технология като относително самостоятелно направление е дълъг и сложен процес, който протича твърде противоречиво – от нейното пълно отрицание до признаването на водещата й роля за конструиране и реализиране на ефективен учебно-възпитателен процес.

В резултат на дългогодишните опити за модернизация на класическото обучение все повече и повече училища и университети се стремят да използват възможностите на отвореното и дистанционно обучение, на интерактивните мултимедии, на компютърно базирано обучение. Всичко това поставя на преден план редица теоретико-методологически проблеми, свързани с изясняване на научния статут на формиращото се ново направление, най-често определяно като “образователна технология”, “педагогическа технология”, “училищна технология” и пр.

Образованието, като социална институция е важен компонент в структурата на научно-техническата революция. Макар, че проблемът за технологиите се постави най-остро в сферата на материалното производство, той много бързо се пренесе и в образованието, където са струпани огромни континенти от хора – всички които се учат и тези, които ги обучават или създават учебната документация.

Прогресът във всяка сфера на човешката дейност зависи както от характера и дълбочината на нейното опознаване, така и от възможностите за практическо приложение на теоретичните обобщения. Ценността на една или друга научна теория се определя не само от неговата пригодност за обяснение на изучаваните факти и явления, а по-скоро в това, доколко може да се операционализира и технологизира в съответствие с човешките потребности.

Науката и практиката се намират в процес на диалектическо взаимодействие.

Науката осветлява пътя на практиката, но същевременно самата наука се проверява усъвършенства и утвърждава чрез приложението на нейните обобщения в практически условия. Цялостното познание на изучаваните предмети и явления се постига чрез възхождане на мисленето от абстрактното към конкретното. Всяко обективно знание може да служи като основа за извличане на полезни за практическото действие норми, правила и процедури. За тази цел обаче то обикновено трябва да се трансформира, медифицира, операционализира, технологизира. Именно технологията е свързващо звено между науката и практиката, между знание и практическо действие.

Технологизацията е универсален механизъм, чрез който фундаменталните научни знания се операционализират за нуждите на многообразната човешка дейност. [П. Петров, М. Атанасова, 2001]

“Всяка човешка дейност, независимо от какъв вид е тя, има своя технологическа страна, т.е. извършва се в една или друга форма, протича по един или друг начин, има свои етапи, провежда се в съответствие с едни или други методи и средства” (П. Петров, М. Атанасова, стр. 17). Обикновено технологията се разглежда в специализираната литература като общ закон за функциониране на всяка социална сфера на определен етап от нейното развитие.

В зависимост от преобладаващата форма на движение на материята се различават: механична, физична, химична, биологична и социална технологии. От своя страна, по сферата на дейност социалната технология бива управленска, информационна, организационна, педагогическа и т.н. Технологията като форма на съзнателната целенасочена дейност на социалния субект означава набор от начини за действие както с човешки, така и с материални инструменти, които се прилагат за сигурно осъществяване на предварително набелязана цел (П. Петров, М. Атанасова, стр. 18).

В учебното дело голямо значение има широкото използване на най-разнообразни технологии за възприемане, преработване и предаване на информация. Ефективното усвояване на тази информация от учащите се предполага трансформирането й с помощта на редица операции: моделиране, модифициране, филтриране, редуциране, систематизиране и т.н.

Процесите на интеграция и диференциация в областта на педагогическото познание поставят проблема за изясняване на взаимоотношението между педагогическата наука и педагогическата технология, на мястото на педагогическата технология в системата на педагогическите науки (П. Петров, М. Атанасова, стр. 20, 21).

Основите на педагогическата технология като относително самостоятелно направление се полагат едва през последните десетилетия, преди което редица теоретически проблеми по отношение на нейния статут все още не са напълно изяснени. Най-общо педагогическата технология може да се разглежда като вид социална технология, която преработва, модифицира, моделира, конструира едни или други теории, принципи, подходи и методи, интегрира знания от различни области на науката и практиката, за да осигури оптимално – ефективно решаване на образователни и възпитателни цели.

Педагогическата технология е съвременна интегративна теоретико-приложна наука, която използва теоретични обобщения и приложни знания от областта на психологията и педагогиката, а също и от други области и науки за постигане на образователни и възпитателни цели. Нейното предназначение е да обедини всички релевантни на педагогическата дейност знания с цел практическата й оптимизация.

Важна задача на педагогическата технология е да създава най-благоприятни организационни, методически, технически и други условия за ефективно използване на методите и формите на обучение и възпитание, на дидактическите материали, на техническите средства за обучение.

По своя произход и по своята реализация педагогическата технология има подчертан интегративен характер. Тя по необходимост се обосновава междудисциплинно, но функционира интердисциплинно. Като наука с предимно приложна, практическа насоченост се основава на определена теоретична база.

Педагогическата технология черпи знания не само от системата на психолого-педагогическите науки, а и от инженерно-техническите науки, от кибернетичната педагогика евристиката, ергономията, теорията на информация, на моделирането и др.

В педагогическата технология могат да се разграничат с известна условност няколко основни направления, а именно: технология на обучението, технология на възпитанието, технология на педагогическата диагностика, технология на управление на образованието.

Технологията на обучението е едно от най-разработваните направления на педагогическата технология. В това направление, макар и условно, би могло да се разграничат различни форми на проявление (области). На първо място е класическата технология на обучение, тя разкрива и използва различни механизми, операции, процедури, алгоритми и др. в процеса на обучението с цел постигане на по-висока ефективност. При нея не се прилагат съвременни технически средства и нови дидактически материали.

Друга форма на това направление е технологията на изготвянето и използването на традиционни дидактически материали и средства за обучение.

Особено перспективна форма на сегашния етап е технологията на използването на съвременни технически средства, като видео системи и компютри.

Широкото използване на средствата за масова информация за нуждите на обучението през последните десетилетия доведе до обособяване на относително самостоятелна форма на технологията на обучението – т.нар. технология на дидактическата комуникация. Тук процесът на обучение се разглежда като един от частните случаи на социалната комуникация. Друга форма на технологията на обучението е т.нар. онтодидактическа технология, която обхваща всички процедури и механизми за трансформиране и редуциране на най-новите знания на отделните науки за дидактически цели.

Технологията на възпитанието е друго основно направление на педагогическата технология. То е по-малко разработено в сравнение с технологията на обучението, поради което все още не е достатъчно ясно диференцирано. Една от причините е, че възпитателния процес за разлика от процеса на обучението в по-малка степен се поддава на формализация и алгоритмизация. Независимо от това, тенденцията да се технологизира възпитателната дейност, да се разграничат в нея основни процедури и операции за тяхното реализиране е налице.

Технологията на възпитанието включва още организация на възпитателната работа, колективните и индивидуалните въздействия, педагогическия стил на учителите, тяхното майсторство. Ефективността от приложението на формите, средствата, методите и похватите на възпитателната работа зависи в най-голяма степен от педагогическото майсторство и творчество на ръководителите на учебно-възпитателния процес. Много важно значение има също способността им да установяват нови взаимоотношения с учениците, да стимулират подрастващите към прояви на самостоятелност и творческа активност във всички сфери на тяхната дейност.

Друг вид технология е технологията на педагогическата диагностика. Тя може да се разглежда като основно направление на педагогическата технология, което интегрира познания и процедури преди всичко от областта на педагогиката, психологията, статистиката, математика и др. Педагогическата диагностика е насочена към установяване на състоянието, изясняване на причините, условията и разкриване на тенденциите и перспективите в развитието на личността на учащия се в резултат от педагогическите взаимодействия (П. Петров, М. Атанасова, стр. 35, 36).

 

------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Заключение

Освен чисто техническия интерес, който постоянно се проявява към компютъра и който допринася за правилното отношение към него, има и други неща, на който учениците обръщат внимание.

Новите тенденции в обществото изискват съвременни подходи към обучението – именно владеенето и ползването на информационните и комуникационни технологии от подрастващото поколение. Младото поколение трябва да е заредено с творчески потенциал базиращ се именно на това обучение. То не възниква стихийно а се формира в резултат на целенасочено обучение в съответствие на индивидуалните и възрастовите способности на учениците. Чрез прилагане на иновационни методи и подходи в обучението се модернизира цялостната образователна система, подобрява се качеството на образование, така че всички ученици да бъдат изцяло подготвени за информационното общество чрез постигане на компютърна и информационна грамотност.

С настоящата дипломна работа се прави изследване е учебното съдържание по технологично обучение за прилагане на компютърната програма Solid Works при учениците от V и VI клас. Разработва се технология за обучение по модул “Компютърно моделиране” от V и VI клас по технологично обучение.

Изводите, които могат да се направят в резултат на проведените научни проучвания и педагогически експеримент са:

1. На базата на теоретичната постановка, на която е направен педагогически експеримент се проверява подходяща ли е компютърната програма Solid Works за обучението на учениците от V и VI клас по “Домашна техника и икономика” в обобщена тема “Проектиране в дома”.

така се доказва хипотезата, че ако бъде разработена технология на обучението по “Компютърно моделиране” 5 – 6 клас по технологично обучение, то може да бъде внедрена компютърната програма Solid Works чрез подходящо учебно съдържание в обобщена тема “Проектиране в дома”.

2. Постигнатите резултати от проведените експерименти, доказват че учебното съдържание за обучение на учениците е обективно и отговаря на интелектуалните и възрастовите особености на учениците.

3. Сложността на знанието на новите технологии по “Компютърно моделиране” 5 – 6 клас само 10% не проявяват интерес към предложеото им учебно съдържание по технологично обучение чрез програмата Solid Works”.

4. Резултатите от диагностиката на равнището и обема на усвоените знания при учениците от V и VІ клас показват, че новото учебно съдържание за компютърно моделиране по технологично обучение чрез програмата Solid Worksе разработено достъпно и провокира интереса на учениците.

5. И двете изследвани групи при правилна мотивация и по-подходящ начин поднасяне на ново учебно съдържание разсейването на групите е малко, което отново доказва малките различия в интереса между отделните ученици.

Необходимостта от масово въвеждане на информационните и комуникационни технологии в технологичното обучение се обосновава чрез установената връзка между значението на човешките и природни ресурси в развитието на техниката и технологията на ХХ в.


Литература

1. Андреев, М., Дидактика. С., 1987

2. Андреев, М., Оценяването в училище, С.,1995

3. Андреев, М., Процесът на обучението. Дидактика, С.,1996

4. Бижков, Г., Методология на иновациите в образованието: иновационни стратегии. // Отворено образование, 1992, №3, с. 8-74.

5. Бижков, Г., Теория и методика на дидактическите тестове. Просвета, С., 1996.

6. Божков, Н., Дидактика на трудово-политехническото обучение, част І, Бл., 1988.

7. Божков, Н., Педагогика на политехническата подготовка, Бл., 1988.

8. Гавазов, М., Величков, К. и др., Педагогически практикум С.,1996

9. Георгиева, В., Обучението по техника и технологии от 6 до 16. Теория и методика. УИ “Неофит Рилски”, Бл., 2004.

10. Георгиева, В., Основи на технологичната култура.Педагогически аспекти. Бл., 1995

11. Иванов, Ив. Педагогическо изследване, методология, методи, процедура. Ш., 1993

12. Иванов, Ив. Статистическа обработка на данни от педагогически изследвания. Ш.,1998

13. Йолова, Ц. Графечески упражнения 4-7 клас (актуални проблеми). С., 1982

14. Павлов, Д., Образователни информационни технологии. С., 2001.

15. Петров, П. Дидактика. С., 1994

16. Петров, П., М. Атанасова, Образователни технологии и стратегии на учене. “Веда Словена – ЖГ” С., 2001.

17. Указание за организиране на обучението по Труд и техника в VVIII клас на общообразователните училища през учебната 1997/1998 година. С., МОН, 1997.

18. Учебна програма по домашна техника и икономика за V клас. Аз Буки, бр. 38, 2003.

19. Учебна програма по домашна техника и икономика за VІ клас. Аз Буки, бр. 38, 2003.

20. Учебна програма по технологии – VІІ и VІІІ клас. Аз Буки, бр. 38, 2003.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.