Търсачка

БанерДипломна работа, 52 стандартни страници, съдържа програмиране, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Въведение в Интернет 1.1. Концепция на понятието Интернет. Основни комуникационни протоколи 1.2. Основни услуги в Интернет 1.2.1. WWW 1.2.2. E-MAIL 1.3. Езици за програмиране в Интернет 1.3.1. HTML 1.3.2. CGI 1.3.3. Java 1.3.4. JavaScript 1.3.5. ActiveX 1.3.6. ASP 1.3.7. PHP 1.3.8. Perl 1.3.9. MySQL 2. Дизайн на web сайтове 2.1. Същност 2.1.1. Какво е потребителски дизайн 2.1.2. Полезност и ползваемост 2.2. Препоръки за ползваемост 2.2.1. Видимост 2.2.2. Натоварване на паметта 2.2.3. Обратна връзка 2.2.4. Достъпност 2.2.5. Ориентация и навигация 2.2.6. Грешки 2.2.7. Удовлетворение 2.2.8. Четливост 2.2.9. Език 2.2.10. Визуално оформление 2.3. Създаване на потребителски сайтове 2.3.1. Вземане предвид на потребителите от самото начало 2.3.2. Опознаване на потребителите 2.3.3. Анализиране на задачите и целите на потребителите 2.3.4. Тестване на ползваемостта 2.4. Цветовете в уеб дизайна 2.4.1. Цветово възприятие 2.4.2. Съчетание на цветовете 2.4.3. Текст и фон 2.4.4. Заключение 2.5. Дизайн на „търсачки” 2.5.1. Въведение 2.5.2. Работа със съдържанието 2.5.3. Splash страници 2.5.4. Дизайн на текст 2.5.5. Добро съдържание 2.5.6. Навигация на сайта 2.5.7. Flash 2.5.8. JavaScript 2.5.9. Frames 2.5.10. PDF 2.5.11. Употреба на CSS 2.5.12. Динамично създавано съдържание 2.5.13. МЕТА тагове 2.5.14. Слоеве 2.5.15. Комбинирано използване на техники 3. Описание на сайта на УХТ 3.1. Изисквания към сайта на УХТ 3.2. Избор на средства за разработка. Обосновка 3.3. Програмиране и оформяне на страниците 3.3.1. Хоризонтална навигация на сайта 3.3.2. Банер 3.3.3. Търсачка 3.3.4. Новини 3.3.5. Вертикална странична навигация 3.3.6. Статистика на сайта 3.3.7. Външен вид на сайта 4. Тестване на сайта и разултати 4.1. Тестване при различни разделителни способности 4.2. Тестване при различни браузъри 5. Използвана литература и материали в дипломната работа 1. Въведение в Интернет 1.1. Концепция на понятието Интернет. Основни комуникационни протоколи Интернет е най-бързо развиващата се компютърна мрежа в света. Тя включва в себе си милиони хоста включени в хиляди по-малки мрежи, разположени из целия свят. Затова специалистите дефинират Интернет като мрежа от мрежи. Началото на Интернет се поставя в САЩ през 1969 г. от мрежа обслужваща Министерството на отбраната на САЩ, наречена ARPANET. По-късно (през 1972 г.), тя е предоставена за свободно използване на обществеността. В този момент към нея са свързани 50 университетски научни лаборатории, имащи връзка с разработки във военната област. Ключов момент в развитието на Интернет е създаването на комуникационните протоколи TCP и IP. Следващата стъпка в развитието на Интернет е разделянето на ARPANET на две мрежи – ARPANET и MILNET през 1983 г. Точно тогава се появява и понятието Интернет – тогава това понятие се е отнасяло за съвкупността от ARPANET и MILNET. През 1990 г. ARPANET престава да съществува, но по това време Интернет вече обединява все повече мрежи от цял свят, като през 1997 г. По официални данни в Интернет са свързани над 20 милиона хоста. Структурата на Интернет е базирана на технологията клиент – сървър. Това е ключово понятие за разбирането на функционирането на Световната мрежа. Принципа, на който действа тази технология е следния: клиента (това може да е браузър, FTP клиент или друга програма, в общия случай работеща на локалния компютър) се свързва към отдалечения компютър (наречен сървър), който доставя услугата заявена от клиента. Този принцип може да се обясни със следния пример: при щракване на хипервръзка, браузърът изпраща HTTP заявка към компютъра, който доставя тази интернет страница. В този случай бразърът се явява клиент, а отдалечения компютър – сървър. Важно е да се отбележи, че всеки сървър може да се яви като клиент на друг сървър. В горния пример сървъра, доставящ страницата се явява клиент на сървъра на базата данни, който доставя данните необходими на WEB сървъра. Основната част от данни в Интернет се пренася благодарение на два основни протокола. Това са IP и TCP. IP (Internet Protocol) е прост протокол, но стой в основата на Интернет. Той има основно две задачи: да осигурява IP адресите на подателя и получателя. TCP (Transport Control Protocol) служи за разделянето на информацията на пакети и транспортирането им. С негова помощ пакетите се събират отново при получателя. Освен тези много важни протоколи в Интернет има още множество протоколи. Всяка от допълнителните услуги работи със собствен протокол (който пък от своя страна работи с помощта на TCP/IP). 1.2. Основни услуги в Интернет 1.2.1. WWW (World Wide Web) Това е най-популярната услуга в Интернет. Тя дотолкова се е разпростряла, че незапознатите с въпроса потребители асоциират целия Интернет, точно с тази услуга. Разпределената информационна система WWW дава достъп до документи по целия свят. Мултимедийната реализация ги прави много атрактивни за преглед и това е същността на популярността на WWW. Началото на WWW е поставено в Швейцария през 1989 г. в института CERN за ядрени изследвания, от Тим Бърнарс Лий, който предлага идеята за разпределената хипермедия. Днес той е ръководител на консорциума W3C (World Wide Web Consortium), който поставя различни стандарти за WWW. WWW работи с помощта на протокола HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). HTTP е протокол от ниво 7 (според модела OSI). Версията HTTPS шифрира данните, което го прави незаменим при изискващи повишено ниво на сигурност WWW-транзакции. За да осъществява комуникацията, HTTP използва модел от вида заявка/отговор. Всяка заявка включва: метода на заявяване; URL адреса на документ, програма или друг ресурс; HTTP версията, използвана от браузъра; друга помощна информация. Има няколко метода за заявяване. Най-често използваните са: - GET – използва се за извличане на информация намираща се на даден адрес. Изпозлва се за изпращане на данни от формуляри. Данни се прехвърлят чрез URL адреса. - HEAD – подобен на метода GET, с тази разлика, че след обработката на информацията сървъра връща само заглавната част, без информацията, която е обект на заявката. Използва се за извличане на информация от URL адреса, без да се получава информацията от последния. - POST – използва се за информиране на сървъра, че информацията приложена към заявката, трябва да бъде изпратена на посочения URL адрес. Обикновено се използва за прехвърляне на информация от формуляри. Порта по подразбиране на HTTP е 80, а на HTTPS е 443. 1.2.2. E-MAIL (Електронна поща) Това е една от най-старите услуги в Интернет и все още една от най-често използваните. Използва се за изпращане на текстови съобщения от един потребител на друг. С развитието си вече може да се изпращат не само текстови съобщения, но и HTML страници, както и файлове с програми и изображения. Базира се на протоколите IMAP, POP3 и SMTP. SMTP се използва за изпращане на съобщенията, а POP3 за тяхното изтегляне от пощенския сървър. Освен тези основни услуги, често използвани услуги са ICQ (изпращане на кратки текстови съобщения), IRC (разговор в реално време с помощта на текст) и TELNET (отдалечено управление на компютъра. Поради ниската сигурност на TELNET се препоръчва използването на SSH). ---------------------------- 4. Тестване на сайта и резултати Тестването на даден сайт се прави с цел да се разбере как изглежда и доколко точно се изобразяват компонентите му в зависимост от промяната на някои фактори. Факторите, които могат да окажат влияние върху изобразяването на сайта са: разделителна способност на монитора, на който се изобразява сайта, както и браузъра, който ползва потребителя. 4.1. Тестване при различни разделителни способности Сайта е така направен, че се изобразява най-добре при разделителна способност 1024х768 пиксела или по-висока. При разделителна способност 1024х768 всички компоненти на сайта се изобразяват без промяна и без разместване. Следващата разделителна способност, при която е тестван сайта е 1280х1024. Сайтът изглежда по същия начин както при 1024х768, т.е. без промяна във вида и позиционирането на компонентите. Единствената разлика тук е, че при тази разделителна способност е възможно някои от вертикалните ленти за скролиране на основния прозорец да изчезнат. При разделителна способност 800х600 почти винаги има вертикални скролиращи ленти в основния прозорец. Падащите менюта във вертикалната странична навигация не се изобразяват на екрана, затова е създаден алтернативен начин на навигация през сайта. По-малки разделителни способности почти не се използват в днешно време. При нито една от тестваните разделителни способности не се появяват хоризонтални скролиращи ленти. За да е обективно сравнението при всяка една от тестваните разделителни способности прозореца на браузъра е бил максимизиран. 4.2. Тестване при различни браузъри Сайтът е тестван на следните браузъри: Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 7 и Internet Explorer 6. При всички тествани браузъри без Internet Explorer 6 сайтът се изобразява по един и същ начин без размествания или скриване на компоненти, т.е. коректно. При Internet Explorer 6 се появява разместване на слоевете на страничната вертикална навигация с по 2 пиксела. Това се дължи на различното интерпретиране на кода от този по-стар браузър. Пример: ако има слой с ширина 100 пиксела и му се зададе рамка отляво и отдясно с ширина 1 пиксел, новите браузъри биха интерпретирали това като слой с ширина 102 пиксела, а Internet Explorer 6 интерпретира това условие като слой с ширина 98 пиксела и 2 пиксела рамка. Изместването при Internet Explorer 6 не се отразява на функционалността на сайта. 5. Използвана литература и материали в дипломната работа 1. Пейдж, Кристин Ануин, Macromedia Dreamweaver 8 – Официален учебен курс, Софтпрес, 2006 г. 2. Колектив на издателство Софтпрес, HTML 4 в лесни стъпки, Софтпрес, 2000 г. 3. Колектив на издателство Софтпрес, Програмиране с JavaScript, Софтпрес, 2001 г. 4. http://www.dynamicdrive.com/ 5. http://www.aleadsoft.com/ 6. http://bgcounter.com/

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


повече категории
Компютърни системи

За сайта

Кой е онлайн

В момента има 944 посетителя и 98 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.