Търсачка

Банер

Каталог Педагогика Обща ПРЕДСТАВИ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ЗА СЕМЕЙСТВО И СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ


Дипломна работа, 67 страници по-големи от стандартните, съдържа таблици, 1 диаграма, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод.......... 3стр.

Научно-теоретични основания на изследването......... 5стр.

1. Семейство.....................5стр.

2. Класификации на ромското семейство..............9стр.

3. Социализация на ромските деца в семейството....................... 13стр.

Основни изследователски понятия.....22стр.

Цел на изследването..............23стр.

Основни изследователски задачи на изследването.......24стр.

Обектно-предметна област на изследването.......24стр.

Предмет на изследването..............24стр.

Изследователски методи ........... 25стр.

Изследователски инструментариум.......25стр.

Изследване на вияние на семейството за социализация на детето... 26стр.

Изследване корелацията между семейство и училище.......................28стр.

Изследване вътрешнасемейне отношения............60стр.

Изследване етнопсихологическият модел на взаимодействие „дете-учител-родител”......... 29стр.

Изследване на вътресемейните отношения на Рене Жюл и тест “Моето семейство” на Р. Бърнс и С. Кауфман......... 59стр.

Иводи..................64стр.

Литература........67стр.


УВОД

Ромите живеят в Европа от 14-ти век, но въпреки това повечето европейци не ги смятат за свои равностойни съграждани. Много роми живеят днес в изключително трудни условия, а участието им в публичния живот е много ограничено.

Проблемите, свързани с предразсъдъците и стереотипите към ромите в Гърция бяха обсъдени на официалния старт на кампанията на Съвета на Европа със заглавие „Доста”. Под надслов „Отхвърлете предразсъдъците, открийте ромите” кампанията цели да информира обществеността на 47-те страни – членки на Съвета на Европа за ромите и да подчертае, че предразсъдъците и отхвърлянето им от повечето хора е плод на тяхното непознание.

Поех по пътя на учителската професия през 1981 год. Моето първо училище беше столичното 136 ОУ. Все още си е там, на пазара „Димитър Петков”.

Който живее в София веднага ще разбере – циганското градче на бул.”Константин Величков”. Във всеки клас имахме средно 6 свободолюбиви, весели и доста одърпани представители на рода, защото всички се самоопределяха като братовчеди.Сутрин ги събирах от домовете им.Родителите предпочитаха по-големите да се грижат за по-малките.Образованието на децата не беше сред приоритетите на семействата.Много рядко се срещаха грамотни родители.Рядко децата завършваха учебната гдина, а основно образование -2-3 % от всички постъпили.

Бях позабравила Началото, но ето че през новото хилядолетие в условията на преминаване в постмодерното и постсоциалистическо общество, сега когато Европа е наистина наш дом, отново се озовах с клас, в който обучавах 6 деца от ромски семейства.

Оказах се в условие на огромно предизвикателство.

В унисон със съвремието полагам усилия да подготвя малчуганите за съвременния свят. Свят на демократизъм, толерантност, умения за работа в екип, разбирателство и диалог.Свят на търпимост към различните.Съвремието налага да приучаваме младите хора на стремеж към изява на собствените идеи реализирани в екипна работа. Чувствам се морално ангажирана да подготвя учениците си за среда на инициативност и конкуренция.Старая се знанията получени в час да придобият целенасочен смисъл, да станат част от реално планиране и изпълнение на конкретни задачи.

Невероятно е да наблюдавам как организират природозащитен клуб и разпределят задачите според възможностите и желанията на всяко дете. Как организират консурс по краснопис с анонимно участие. Как подготвят сами празник за семейството по сценарий , в който вско дете само избира превъплащението си. Нямаше дете, което не намери свой периметър. Явиха се група зайци, извънземни и всички се подчиниха на общия механизъм(изработването естествено е възложено на мен).Инициират дарителски кампании за болно дете от друг клас.Идеите подмятам непременно в учебен час. Подчинявам наученото на конкретна реална идея. Сами пресмятат приходи, изработват плакати и обяви, като разпределят задачите за осигуряване на информация, консумативи и финализиране на проекта от най- сръчните. Удоволствието да качваш в сайта на училището снимки на медалисти от спортни изяви, концерти и конкурси и неуморно да пишеш 3.б е неизмеримо, но ромите не са там. Много добри деца са. Много усилия полагат да се научат, което за мен е съвъшнено ново. Децата ги приемат и се опитват да ги ангажират, но явно не този колектив познават те. Явно патриархалният модел, вкоренен от стотици години все още определя и тяхното поведението. Любопитно, е че когато става дума за дейност, която е тревиална и позната те са и активни и борбени (да не казвам войствени). Появи ли се новото, непознатото се отдрътват. Сами отказват участие, въпреки че не са игнорирани, напротив. Явно житейският им опит не може да им бъде полезен в аспект на социален аванс. Явно подготовката на ромчетата по модела на ромското семейство за новата социална функция, която им определя съвременното общество не съответва.

Семейството определя мястото на детето в обществото през първите години от живота му,когато според Я.Т.Титаренко,статусът на родителите става статус на детето и то го запазва до тогава,докато стане способно само да го промени положително или отрицателно.Именно поради тази причина,отбелязва същият,обществото повече от всякога е за интересовано да запази равнището на семейството като социално-икономическо формирование. Опознавайки детайлно отношенията в ромското семейство бихме могли да влияем и в понанатъшното развитие и адаптиване на ромските деца.

И тук е ролята на образованието, на учелището като институция и респективно моята роля.Желанието ми да им помогна в старта им в живота, с което ще помогна и на останалите ученици, а надявам се горещо и на обществото като цяло не мотивира в избора на темата на моята дипломна работа:

Представи на ромските деца за семейството и семейните отношения

Такава е и целта на представената дипломна работа.Да:

- Представи на ромските деца за семейството и семейните отношения.

- Да изследвам социалната адаптация на децата, сферата на техните междуличностни отношения, начина на възприемане на вътресемейните отношения, както и някои поведенчески характеристики.

Да открия конфликтните зони в системата на междуличностните отношения на децата и да въздействам върху тях, а оттам и косвено да повлияя върху тяхното личностно развитие.

За целта ще използвам проективна методика „Кинетична рисунка на семейството” (КРС) Р.Бернс и С.Кауфман.

Методиката „Кинетична рисунка на семейството” (КРС) дава информация за взаимоотношенията в семейството, предизвикващи тревожност у детето; показва как то възприема останалите членове на семейството и своето място сред тях.

При прилагането на методиката трябва да се има предвид факта, че всяка рисунка се явява резултат от творческа работа и тя не само отразява възприятието на детето за своето семейство, но и му позволява да анализира и преосмисли семейните отношения.  По тази причина рисунката на семейството отразява не само  настоящето и миналото, но е насочена и към бъдещето:  по време на рисуването детето интерпретира ситуациите и на свой ред  разрешава проблемите в актуалните семейни отношения.

Стремежът ми да си изясня представите на ромските деца за семейството и вътрешносемейните отношения ще бъде полезно за повишаване на професионалната ми квалификация, за социализирането на ромите и надявам се повишаване статута им в обществото, ще бъде полезно и за останалите ученици, а така респективно и за цялото общество.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО

В тази част ще анализирам някои теории от световната практика за семейството,същността и спецификата на ромското семейство. Ще се спра на класификации на ромското семейство, социализацията на децата от ромските семейства. Ще се опитам да открия конфликтните зони в системата на междуличностните отношения на децата. За целта ще използвам проективна методика „Кинетична рисунка на семейството” (КРС) Р.Бернс и С.Кауфман, която ще ми даде информация за взаимоотношенията в семейството, предизвикващи тревожност у детето;ще ми покаже как то възприема останалите членове на семейството и своето място сред тях. Ще ми подскаже по какъв начин да повлияя на личностното развитие на децата и как да им помогна в тяхното личностно развитие и вписване и приобщаване към класа и обществото.

Семейство

Според Тълковния речник на българския език семейство е група хора, обединени от общи цели или интереси – съпружеска двойка и живеещите заедно с нея роднини

Най – общо интересът към семейството от страна на социолози и психолози се обуславя от основната терапевтична идея на социологическата наука, че за да е стабилно обществото, трябва да е стабилно семейството. Това е причината за големия брой изследвания в областта на семейството, за почти задължителното включване на модела на семейството във всички социологически разработки на структурата на обществото, на начина на живот и др., но и във всички психологически модели на личността, на поведението на човека, та дори в редица есзистенциалистки изследвания на съзнанието на човека.

Тук ще представя най – разпространените.

Теория на размяната

Според тази теория груповото поведение може да бъде проследено от взаимносвързаните поведенски „прехвърляния”, трансакции или „размени”, които формират и поддържат социалните взаимоотношения между членовете на една група.

Основната идея на теорията на размяната е, че всеки се стреми да получава възнаграждение и да избягва наказание. С други думи, винаги и навсякъде трябва да има определена печалба за конкретния човек, в противен случай неговото поведение няма да му носи удовлетворение. Според тази теория:

- Социалното признание поощрява личността;

- Непризнаването носи загуби на личността;

- Да бъдеш автономен носи печалба;

- Да бъдеш зависим носи загуба.

Като цяло основните положения на тази теория и нейните модификации могат да бъдат формулирани така:

- Човек търси винаги възнаграждение и избягва наказанията, тъй като се стреми да увеличи своята полза.

- При еднаква загуба индивидите избират онази алтернатива, която

осигурява или се очаква да осигури по – голяма печалба.

Основното тук са източниците на печалба и загуба – социално признание, независимост, финанси, както и взаимоотношенията с други хора, което се разглежда като частен случай на социално признание.За привържениците на тази теория горепосочените постулати имат универсален характер, т.е. те са валидни за всички общества и за всяко време.

Интеракционистки подход

Индивидите комуникират помежду си не само чрез физически, но и чрез символни стимули, които се усвояват по пътя на взаимодействието (интеракция), чрез приемане на съответни роли. В резултат човек е способен да усвои много знания, ценности и така се социализира. Семейството се разглежда като единица от взаимодействащи си личности, като жива функционална система. Предмет на изследване е неговата вътрешна организация – всеки член е развиваща се личност в променяща се обстановка. Интеракцията е динамичен процес и едва когато индивидът (детето) осъзнае своите постъпки и си представи как се възприемат от другите, можем да говорим за приета роля и пълноценно общуване.Тази позиция се изгражда благодарение на семейството, като свободен съюз от личности, чрез желанията, потребностите и интересите на членовете му (възпитание). До известна степен се пренебрегва връзката „семейство – обществени отношения и институции”.

Транзакционно – аналитичен подход

Основната идея в тази теория е, че семейството се управлява от обществените изисквания, норми и традиции.

Личностен социалнопсихологически подход

Семейството се разглежда като малка динамична група, зависима от социалната структура на обществото. Личността по дефиниция е вътрешносоциална, огромна е ролята на семейството за нейното развитие. Семейството е поле на конвергенция и се изследва в три области:

Концепция за “Аз-а”;

Система на междуличностните взаимоотношения;

Локална култура.

Най-голямо значение за задоволяване на потребностите оказва характерът на междуличностното взаимодействие в семейството. От структурата и взаимоотношенията в него зависи приспособяването към брака, адаптацията и щастието на децата.

Институционален подход

Семейството е една от многото обществени институции, чиито основни функции са биологичната и социализиращата. То е един от инструментите за социален контрол. Тук личните потребности и ценности определят поведението на индивидите. Смята се, че семейството е основна институция, която зависи от промяната на другите институции и същевременно оказва влияние върху тях чрез функциите си, определени от нуждата за задоволяване потребностите на потомствата. Най – важната задача на семейната институция е отглеждането на деца, индивидуалното щастие на членовете и трябва да се постави в услуга на семейната стабилност.

За разлика от другите теории, тук като че ли се подценява личното благополучие за сметка на анализа на промените в институциите и обществото като цяло.

Типологизация на семейството според институционален подход

- Нуклеарно семейство / тук има двама родители/.

- Нуклеарна семейна двойка / парньори без деца/.

- Възстановено / чрез сключване на повторен брак/ нуклеарно семейство.

- Други традиционни семейства /например живеещи заедно три поколения/.

- “Експериментални” бракове и семейства /включват се и несемейни двойки/.

Това са основните теории за семейството. Авторите им ги приемат за общовалидни, важащи за всички народи и етноси.

Основните теории за интерпретация на релацията “общество – семейство” са отправна точка за цялостен поглед към социализацията и възпитанието на детето и ролята на родителите.Респективно ролята на ромското семейство в социализацията и адаптацията на ромското дете у училищният живот и обществото след време.

Ромското семейство.Същност и специфика

Циганите (самоназвание “ромь”) са специфичен тип етническа общност, призната от папата за етническо малцинство.Както навсякъде по света, така и у нас те не са обща хомогенна маса, а се делят на редица групи и метагрупови обединения.

 

------------------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ИЗВОДИ

От направеното изследване установеrх, че грижи за децата полагат по-възрастните членове на семейството – най-вече бабите и дядовците. На техните плещи в голяма степен са оставени грижите за отглеждането и възпитанието на малките членове на рода. А в голямата си част по-старите смятат, че за децата е важно да се научат да “изкарват” пари. Това е първостепенна задача и грижа заедно с усвояването на някакъв семеен занаят. За съжаление на последно място в тази ромска ценностна класация стои образованието. А когато децата от ромски произход се възпитават по този начин, личностнит им особености в характера и тяхното поведение разкриват проблеми в отношението към другите и нарушения в способността им за адаптиране.

Потвърждение на всичко това са и резултатите от изследванията на деца от ромски произход, по методиката на изследване на вътресемейните

отношения на Рене Жюл и от теста “Моето семейство” на Р. Бърнс и С.Кауфман:

 1. 50 % деца са общителни;
 2. 25% от изследваните деца проявяват агресия;
 3. 62% от изследваните деца са емоционално нестабилни и изпитват повишени страх и тревожност;
 4. 37,5% от децата изпитват затруднение в общуването със съучениците си;
 5. 50% от децата изпитват потребност от силна емоционална подкрепа от семействата си, но такава получават37,5% от тях

.

 1. 25% от изследваните ученици имат слаба емоционална връзка със своите семейства.
 2. 25 % от учениците се чувстват отхвърлени или изолирани от своите семейства.
 3. 37,5% от изследваните деца възприемат майката като по-близка от останалите членове на семейството.
 4. 1,25% предпочитат братята и сестрите си.
 5. 1,25% от изследваните деца предпочитат баща си.
 6. 33% от изследваните деца се чувстват еднакво уверени и закриляни и от двамата си родители.
 7. 37,5% от изследваните деца включват бабата и дядото в състава на своето семейство и съответно предпочитат тяхната закрила и грижи.

Децата в много случаи като огледало отразяват взаимоотношенията в семейството и ги предават извън семейството си. Когато семейството е с благоприятни отношения, то децата по-лесно контактуват и могат да почнат по-лесно да общуват със своите връстници. Докато децата от семейства с проблеми в общуването, по-често са изолирани от връстниците си. Това не се отразява добре върху детето, това има негативен характер, който игнорира духовния му свят, дори това да няма негативни форми между родител и дете. А негативните форми между родител и дете могат да възникнат, стига да се предостави благоприятна почва за това. И тези форми ще бъдат пагубни за душевното им състояние. Защото родителят може да сведе своите задължения само до контрол, санкции, поощрения или до материална обезпеченост, тоест означава отсъствието на духовната емоционална връзка на детето със семейството.

До тук ние разкрихме какви взаимоотношения може да има между родителите и децата и до какви последици може да се стигне. Чувствата на тези деца са заключени за нас и за да имбъдем полезни, ние трябва да ги разберем. Затова разкриването какво изпитват децата от ромски произход, и то намиращи се в неравностойно социално положение,е начин да им помогнем чрез работа с семействата им. Има още един силен мотив, а той е, че тези деца са поставени пред толкова негативни фактори, които спъват тяхното възпитание и развитие, че ние сме длъжни да разберем как се отразява това на тези деца, за да може да им се помогне. Потвърждение на всичко това са и резултатите от изследванията на деца от ромски произход в неравностойно социално положение по методиката за изследване на вътресемейните отношения на Рене Жюл и теста Моето семейство.

Резултатите от направените изследвания потвърждават нашата хипотеза, че има корелация между социалния статус на ромските деца в училище и мястото и преживяванията им в семейството.

Тази констатация поставя редица остри проблеми, които не могат да бъдат разрешени изведнъж. Те предполагат провеждането на редица целенасочени мерки за преодоляване на констатираните резултати.

Ето защо считам, че именно сега, в десетилетието на ромското включване, е възможно да се направи много от страна на държавата и обществото за преодоляване на натрупваните с години проблеми в областта на интеграциятя на ромите.

Според Йосиф Нунев в ценностната система на ромите на първо място стои идеята за свободата. На второ място се нареждат родът и семейството. Едва на трето място са децата. От направеното изследване установех, че грижи за децата полагат по-възрастните членове на семейството – най-вече бабите и дядовците. На техните плещи в голяма степен са оставени грижите за отглеждането и възпитанието на малките членове на рода. А в голямата си част по-старите смятат, че за децата е важно да се научат д “изкарват” пари. Това е първостепенна задача и грижа заедно с усвояването на някакъв семеен занаят. За съжаление на последно място в тази ромска ценностна класация стои образованието. А когато децата от ромски произход се възпитават по този начин, личностнит им особености в характера и тяхното поведение разкриват проблеми в отношението към другите и нарушения в способността им за адаптиране.

Потвърждение на всичко това са и резултатите от изследванията на деца от ромски произход, по методиката на изследване на вътресемейните отношения на Рене Жюл и от теста “Моето семейство” на Р. Бърнс и С. Кауфман:

Резултатите от направените изследвания потвърждават нашата хипотеза, че има корелация между социалния статус на ромските деца в класа и мястото и преживяванията им в семейството.

Тази констатация поставя редица остри проблеми, които не могат да бъдат разрешени изведнъж. Те предполагат провеждането на редица целенасочени мерки за преодоляване на констатираните резултати. Ето защо считам, че именно сега, в десетилетието на ромското включване, е възможно да се направи много от страна на държавата и обществото за преодоляване на натрупваните с години проблеми в областта на интеграцията на ромите.


Литература

1. НУНЕВ, Йосиф, Ромското дете и неговата въэпитателна среда,С. 1993

2. НУНЕВ, ЙОСИФ, Най – общи знания за ромското семейство. Сп.” Начално образование”, бр.28, 1995.

3. НУНЕВ, ЙОСИФ, Ромското дете и неговата семейна среда. С., 1998.

4. КОЛЕВА И.и др. Концепция за социализация на деца от ромски произход в неравностойно социално положение /в условията на детската градина/, С., УНИЦЕФ., 1994

5. КОЛЕВА И. Социализация.Рефлексия.Ситуация.С.,1996

6. КОЛЕВА, Ирина, Педагогическа технология в междуетническа среда, С.Европейска комисия по образование и култура,фондация ТОМИЛО,движение ПРЕДТЕЧИ, 2001

7. КОЛЕВА, Ирина, ИВАНОВА Живка, ХАДЖИЙСКИ Георги. Етнопсихопедагогика на детето, Романи Бахт, Самоков

8. Аргейл,М Хендерсън М,Анатомия на човешките отношения,1989

9. ДАЧЕВА, МУСИ, Тест – рисунка, рисунка – тест, С. 2005

10. 05 Февруари 2011 / 03:02:47  Анастасия Балездрова

11. http://psy.1september.ru Какво ни показва детската рисунка

12. http://www.grreporter.info/Evropa_kazva_dotuk_na_predrazsdcite_spryamo_romite/7608 Еропа каза до тук с пердасзъдъците


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1521 посетителя и 102 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.