Търсачка

Категории

Археология, История Аграрни науки Биология, Екология География, Геология Европейска интеграция Етнология, Фолклор Журналистика Икономика    Финанси, Банки    Маркетинг    Мениджмънт    Туризъм    Счетоводство    Международни Отношения (МИО)    Човешки ресурси, Икономика на труда    Макроикономика    Публична администрация    Реклама и PR    Планиране и прогнозиране    Бизнес комуникации и кореспонденция    Социални дейности    Търговия    Стопанска дейност на фирмата, Микроикономика    Агробизнес    Производство, технологии    Транспорт, Логистика    Застрахователно дело Информатика, ИТ Изобразително изкуство Литература Математика Отбрана, Полиция Право Психология Педагогика Политология, Политика Религия Социология Технически науки Физика Философия Чужди езици Горско стопанство Хранителни технологии Съобщения
Банер

Каталог Икономика Маркетинг Социално - етична концепция, етика и социална отговорност в маркетинга и рекламата


Дипломна работа, 73 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, бележки под линия, има апарат
Цена: 4.80лв.
Безплатно
Спестявате: 100.00%
Задайте въпрос за този материал

Съдържание ВЪВЕДЕНИЕ 3 КОНЦЕПТУАЛНА ЧАСТ 5 1. Маркетинг и социално - етична концепция за маркетинга 5 2. Етика и социална отговорност в маркетинга 11 2.1. Етика 11 2.2. Социална отговорност в маркетинга 16 3. Реклама и етика в рекламата 19 3. Морални изисквания към рекламата 20 4. Професионално - етичен одитинг в рекламата 28 5. Професионално - етична оценка на конкретни реклами 36 6. Залагането на неетична реклама за по-големи печалби 37 7. Обект на проверка № 1: Реклама на водка Хtaz (Екстаз), (Приложение № 4) 37 8. Обект на проверка № 2: Реклама на спортна екипировка "UMBRO", (Приложение № 5 - be football) 43 9. Обект на проверка № 3: Реклама на телевизионна система Playstation с компютърна игра, (Приложение №5 - 041301) 46 10. Обект на проверка № 4: Реклама на бира Tuborg, (Приложение №5 - beer). 48 11. Обект на проверка № 5: Реклама на кетчуп Tabasco, (Приложение №5 - tabasko) 51 12. Обект на проверка № 6: Печатна реклама на верига заведения за хранене „Happy – Bar & Grill, (Приложение № 6) 53 13. Изводи и препоръки 57 Заключение 60 ПРИЛОЖЕНИЯ 61 Използвана литература 73 ВЪВЕДЕНИЕ Резултатите от съвременно представително изследване представят отношението на потребителите към рекламата. От гледна точка на потребителя рекламирането на стоки и услуги все повече се възприема като необходимост. Подобно отношение се дължи на развитието на рекламния сектор. Интензифицирането на рекламната дейност води до възприемането на рекламата от множество потребители (близо78% според споменатото изследване) като "естествена част от живота". Потребителят е станал не само по-рационален при избора на стоки и услуги, но, което е по-важно, той е станал много по-взискателен към начина на тяхното рекламиране. Данните от гореспоменатото изследване показват, че рекламите са объркващи за близо половината от българските потребители. Цитираното проучване, както и други съвременни изследвания дават основание да се отделя по-голямо внимание на теоретичните и прагматичните аспекти на социално-етичната концепция, етиката и социалната отговорност в маркетинга и особено в рекламата. В съвременните условия хората навсякъде и по всяко време биват засипани със стотици и хиляди реклами. Превръщането на рекламата в съществена част от всекидневието води до забележимо нарастване на нейната роля в стопанския, обществения и културния живот. Поради това хората не могат да бъдат безразлични към нея като стопански, културен, социален и дори политически феномен. Рекламата все повече се превръща в един от обектите на всеобщо внимание, критики, оценки и препоръки. В качеството си на философия на съвременния бизнес маркетингът има съществени отговорности за начина, по който фирмата извършва своята рекламна дейност. За съвременните маркетолози става все по-необходимо да познават социално-етичните проблеми на маркетинга и на рекламата в частност. Изхождайки от тези разбирания, в настоящата дипломна работа си поставяме за цел да изследваме съвременни схващания относно социално - етичната концепция, етиката и социалната отговорност в маркетинга и рекламата и някои възможности за тяхното използване. Постигането на тази цел предполага да бъдат изпълнени следните задачи: - да бъдат изследвани и синтезирано представени схващанията на съвременните автори относно социално-етичната концепция, етиката и социалната отговорност в маркетинга и рекламата; - да се направи опит за практическо използване и осмисляне на конкретен аспект на социално-етичната концепция /професионалната етика/ в конкретната област на маркетинга / в областта на рекламата/. Във връзка с изпълнението на първата задача е необходимо да бъдат изследвани и представени съвременни схващания относно: - маркетинга и социално - етичната концепция в маркетинга; - етиката и социалната отговорност в маркетинга; - рекламата и етиката в рекламата; - професионално - етичния одитинг в рекламата. Във връзка с изпълнението на втората задача е необходимо да бъде извършена професионално - етична оценка на конкретни реклами. Обект на емпиричното изследване са конкретни реклами от сферата на стоките и услугите. Предмет на емпиричното изследване е степента на съответствие на конкретните реклами на изискванията на действащ Международен кодекс за професионална етика в рекламата. Съдържанието на дипломната работа е структурирано в съответствие с посочените цели, задачи и подзадачи. КОНЦЕПТУАЛНА ЧАСТ 1. Маркетинг и социално - етична концепция за маркетинга Като концепция и механизъм маркетингът бележи началото си от XX век - първо в САЩ, а по-късно и в Европа. Днес той е основата на стопанското управление или както често се казва, на неговата философия. На него се разчита за максимално постигане на целите във всяка икономическа организация. Маркетингът е многостранен и комплексен механизъм, който спомага за по-доброто функциониране на стоковото общество. Съществуват множество определения за маркетинг. Те могат да се групират според аспекта на разглеждане на маркетинга, разкривайки какво представлява основен интерес в рамките на различните аспекти. ------------------------------------- Заключение В съответствие с поставената цел и в изпълнение на произтичащите от нея задачи, в настоящата дипломна работа бе извършено следното. Първо. В концептуалната част на дипломната работа бяха представени съвременни схващания относно маркетинга като цяло и относно социално-етичната концепция за маркетинга. Бяха изложени и съвременни схващания за същността и съдържанието на етиката и на социалната отговорност в маркетинга. Най-голямо внимание бе отделено на въпроса за професионалната етика в рекламата и на един от инструментите за осъществяване на професионално-етичен одитинг на рекламната дейност. Второ. В приложната част на дипломната работа бе осъществен опит за професионално-етично оценяване на шест конкретни реклами. Направени бяха съответни изводи и препоръки, по- важни от които са: - Злоупотреба с арсенала на маркетинга, най-вече чрез рекламата. Компаниите все по- често нарушават основните правила на Международния кодекс за рекламна практика с цел стимулиране на продажбите. - Създаване на нестандартни и креативни реклами по един непочтен и неетичен начин с цел да се запомнят. -------------------------- Използвана литература 1. Драмалиева. В., „Етика в търговията.”, УИ „Стопанство”, София, 1992 г.; 2. Класова, Св. и колектив, „Въведение в маркетинга”. УИ "Стопанство",София, 1999 г.; 3. Рвалски, Ат., „Търговски маркетинг”, УИ "Стопанство", София, 1997 г.; 4. Сълова, Н., Георгиева, Е. и колектив, „Маркетинг”, УИ ИУ - Варна, 1998 г.; 5. Благоев. В, „Маркетинг”, София, 1998 г.; 6. Кръстев, С., „Рекламата - понятия, правила, примери, ИК „Сиела”, София, 2000 г.; 7. Речник по етика. Издателство на БАН, София, 1990 г. 8. Международни кодекси за професионална етика в маркетинга, Варна, 2002 г.; 9. Вестник Капитал, 2003 г., 10. Списание Медиа свят, 2003 г., 11. Списание Маркетинг Медиа, 2003 г., 12. Списание Тема, 2003 г.

Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


За сайта

Кой е онлайн

В момента има 1761 посетителя и 78 потребителя в сайта

Намерете ни в Facebook


© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.