Грешка
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
  • Грешка при зареждане на модулите:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM tb_modules AS m LEFT JOIN tb_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 69 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering


Дипломна работа, 70 стандартни страници, съдържа таблици, схеми, има апарат
Цена: Обадете се за цена
Задайте въпрос за този материал

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД. ...............................................................................................................3стр.

ГЛАВА I.

1. Сдържание и характеристика на стоиността,себестойността и цената в строителството на инфраструктурен транспортен обект. ......................... 4стр.

1.1. Стойност, себестойност и цена на строителната продукция. ...............4стр.

1.1.1. Стойност на строителната продукция. ...........................................4стр.

1.1.2. Себестойност на строителната продукция. ....................................4стр.

1.1.3. Цената на строителната продукция. ...............................................5стр.

1.2.Видове стойност и себестойност в строителството. ...............................6стр.

1.3. Сметна стойност и ценообразуване в строителството. .........................8стр.

1.3.1. Характерни особебости на ценообразуването в строителството..9стр.

1.3.2. Сметни цени на строително – монтажните работи. .....................11стр.

1.3.3. Сметна стойност на инфраструктурния транспортен обект и нейното определяне. .........14стр.

ГЛАВА II.

2. Себестойност на строително – монтажните работи – класификация и структура на разходите на на инфраструктурен транспортен обект .....20стр.

2.1. Класификация на разходите в състава на себестойността. .................20стр.

2.1.1. Разходи за труд. ..............................................................................22стр.

2.1.2. Разходи за строителни материали. ................................................27стр.

2.1.3. Разходи за строителна механизация. .............................................31стр.

2.1.4. Допълнителни ( режийни ) разходи. .............................................35стр.

2.2. Структура на себестойността на строително – монтажните работи. 38стр.

2.3. Себестойност на строително – монтажните работи на Обект: Изграждане на нова пътна връзка "Западен обход на с. Нови хан от км.0+000 до км.0+998,43".........39стр.

2.3.1.Изчисление себестойността на СМР, без използване на софтуерен продукт. ..39стр.

2.3.2.Изчисление себестойността на СМР, с използване на софтуерен продукт. .......47стр.

ГЛАВА III.

3.Резерви и пътища за снижаване на сметната стойност на себестойност и себестойност на строителството на инфраструктурен транспортен обект. .............53стр.

3.1.Пътища за снижаване на сметната стойност на инфраструктурни транспортни обекти. .........54стр.

3.2.Пътища за снижаване себестойността на строително – монтажните работи. ......................56стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................68стр.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ..........69стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Увод

Най–важното при строителството на един инфраструктурен транспортен обект е да се направи най–ефективно разпределение и използване на икономическите ресурси за производство и задоволяване на потребностите на обществото под въздействие на пазара. Пазарната икономика притежава механизма за икономическо разпределение на ресурсите в съответствие с потребностите в обществото. Стойността, себестойността и цената в строителството се формират на този пазар, под въздействие на фактори от всички сфери на производството.

Актуалност на темата:

Определянето на стойността на един инфраструктурен транспортен обект в момента е много актуална, заради разработената Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015.

Цел:

Целта на дипломната работа е да се характеризират основните категории: стойност, себестойност и цена в строителството, прилагани при изграждането на инфраструктурни транспортни обекти. Да се даде реална представа за ценообразуването в строителния бранш.

Предмет на изследване:

Предметът на излследване са елементите формиращи цената на инфраструктурен транспортен обект – стойност, себестойност и печалба.

Обект на изследване:

Изготвяне на единична цена за отделен вид СМР и за целия строеж. Формиране на себестойност, стойност и цена на един инфраструктурен транспортен обект – „Изграждане на нова пътна връзка "Западен обход на с. Нови хан от км.0+000 до км.0+998,43"”

ГЛАВА I

Съдържание и характеристика на стойността, себестойността и цената в строителството на инфраструктурен транспортен обект.

1.1. Стойност, себестойност и цена на строителната продукция.

1.1.1. Стойност на строителната продукция.

Тя се определя както във всички останали отрасли на материалното производство от количеството необходим труд, изразходван за нейното произвеждане. Стойността според Маркс е най – същественото отношение между хората във всяко общество, където е налице стоково производство.

Процеса на формиране на стойността на строителната продукция е сложен. Нейни елементи са себестойността и печалбата.

Стойността в строителството е равна на сбора от себестойността и печалбата (C+V+m).

- С - стойността на вложените материални ресурси;

- V - стойността на вложения труд;

- m - стойността на печалбата.

1.1.2. Себестойност на строителната продукция.

Себестойността е изходен показател за определяне на равнището на цените във фирмата, а снижението й е най-важния фактор за снижението на цената и завоюването на нови пазарни позиции.

В себестойността на строителната продукцията се включват разходите на фирмата за материали, суровини, горива, енергия, амортизационни отчисления, работна заплата, разходи, свързани с управлението и организацията на производството, разходи за реализацията на продукцията и др.

Себестойността на строителната продукция е сумата от разходите, необходими за произвоството на единица продукция, които включват стойността на вложените материални ресурси ( С ) и стойността на вложения труд ( V ).

Като икономическа категория себестойността се отнася преди всичко към продукцията на отделните фирми или техните звена. Когато себестойността отразява средния размер на паричните разходи за производството на определена продукция, извършвани от всички строителни фирми, тя е по своята същност отраслова себестойност и изразява съответната част от обществената стойност на тази продукция. Определена в рамките на отделната фирма, тя е индивидуална себестойност, част от индивидуалната стойност на продукцията в предприятието.

1.1.3. Цената на строителната продукция.

Както и в другите отрасли на производството, цената има за основа стойността, представлява специфична форма на проявление на стойността. Тя е паричен израз на стойността и може да се движи над или под нейното равнище. Строителната продукция се реализира по цени, които се определят по специална сметка, съставена по работния проект за всеки строителен обект поотделно. По такъв начин сметната стойност, утвърдена по установен ред заедно с цялата проектосметна документация, е всъщност цената на строителната продукция.

В цената на строителната продукция се срещат и преплитат всички икономически процеси на отрасъла и отделните строителни фирми. Тя влияе чувствително на действието на останалите икономически лостове (печалба, финанси, работна заплата).

1.2.Видове стойност и себестойност в строителството.

Поради особения характер на строителството в процеса на неговото проектиране, планиране, изпълнение и отчитане се налага стойността или себестойността на инфраструктурните транспортни обекти да бъдат определяни в различни моменти, по различни методи и с различна цел. При това естествено, без да се променя икономичестака същност на тези категории, се явяват различия в тяхното равнище.

1) Ориентировъчна стойност – за приблизително определяне на стойността

Тя се определя при съставянето на технико - икономическите условия на проектирането (ТИУ) и технико – икономическия доклад (ТИД), когата още няма достатъчно данни за точно установяване на разходите. Пресмята се по опростени методи въз основа на уедрени сметни показатели за стойността на единица продукция.

2) Сметна стойност

Тя се установява с помощта на сметната документация към работния, техническия или идейния проект. Величината на тази стойност се определя с възможно най – голяма точност по пътя на подробни изчисления на разходите за отделните видове строително – монтажни работи (СМР), към които се прибавят в установения процент и натрупвания (чистият доход, печалбата). Сметната стойност се определя от проектантската организация на база на действащите норми, цени и тарифи.

3) Сметна себестойност

Тя се различава от сметната стойност по своето равнище. Получава се като от сметната стойност се приспадне размерът на чистия доход (сметната печалба), калкулиран в сметните цени.

4) Планова себестойност

Тя включва освен сметната печалба, а и сумата на икономиите, които строителната фирма предвижда по план да реализира, при изпълнението на инфраструктурния транспортен обект, чрез снижаване на себестойността на строително – монтажните работи.

5) Фактическа себестойност- установява се от данните на счетоводната отчетност

Тя представлява действително извършените разходи от строителната фирма по изпълнението на строително – монтажните работи, без да се включва определеният размер на чистия доход (печалбата).

 

-----------------------------------------------------

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правилното опознаване на действието и изискванията на Закона за стойността в строителството и същността на свързаните с него икономически категории стойност, себестойност и цена на строителната продукция е от първостепенно значение за рационалното ръководство на производствената дейност в строителния отрасъл.

В цената на строителната продукция се срещат и преплитат всички икономически процеси на отрасъла и отделните строителни фирми. Тя влияе чувствително на действието на останалите икономически лостове (печалба, финанси, работна заплата). Ето защо строителната фирма трябва да има една здрава и стабилна ценова политика, която да е съвкупност от действия за оптимална ценова структура и начин за изменение на цените във времето при определени цели. Цената е израз на политиката на строителната фирма и начин за постигане на нейните цели.

Главната цел пред ценовата политика на фирмата е реализиране на максимално възможна печалба. От нея произтичат 3 основни цели на ценообразуване:

1) основани на продажби/ оборот – политика насочена към увеличаване на оборота и към увеличение на пазарния дял;

2) основани на печалбата – политика на удовлетворителна печалба, на максимална печалба;

3) основани на оцеляването – политика на оцеляването.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Аврамов П. - “Икономика на транспорта”, София 2005г.

2. Аврамов П. - “Анализ на счетоводния баланс”, София 1997г.

3. Вестник „ Стройтелство Градът”

4. Владимирова Й. и др. – „Приложно ценообразуване”, София 1997г.

5. Гюлева М. – „Строително – инвестиционен наръчник”, София 2010г.

6. Железов Е. и Тодорова Д. - “Ръководство по ценообразуване на транспортната услуга”, София 2010г.

7. Национална стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България за периода 2005-2015г.

8. Петров Г., “Основи на финансиране на фирмата”, София 2000г.

9. Правилник за прилагане на Закона за пътищата, изменение в ДВ, брой 62 от 13.07.2001г.

10. Сборници “Уедрени сметни норми”( УСН )

11. Справочник за цените в строителството.

12. Тодорова Д., Иванова Х., “Източници на финансиране на транспортната фирма и оценка на възможностите за тяхното използване при пазарни условия”, Сборник научни трудове ВТУ ”Т.Каблешков”, София 1998г.

13. Хаджиев С. – „Икономика на строителството”, Варна 1975г.


Коментари на клиенти:

Все още няма коментари за този материал.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.© 2010 znanieto.net Всички права запазени.
znanieto.net избра за свой хостинг партньор Viscomp.bg

Изграден с помощта на Joomla!.